Blogg gratis Logga in

Sáhkadit -betraktelser från en lulesamisk etnolog

01 Dec, 2006

lismaris | 01 Dec, 2006 | Allmänt | (1320 Läst)

Läroböcker som inte lär ut något?

Skolverket har granskat skolans läroböcker och de konstaterar att de nationella minoriteterna får litet eller inget utrymme i skolans läroböcker.

Jag undrar hur det kan komma sig att inget händer på läromedelsfronten?

Varför tar ingen till sig detta budskap och förändrar läroböckerna?Är det ingen som känner att de har ett ansvar?


Igår kunde man läsa att Skolverket, (på uppdrag från regeringen) , har gjort en granskning av läroböcker inom grundskolan och gymnasiet. De visar att det förekommer onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever. Forskare har analyserat läroböckerna för att visa hur kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet och religion framställs i text och bild.

Skolans läroplaner ska ge elever kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Forskarna har i sin granskning sett att läroböckerna i historia och samhällskunskap ger en ensidig framställning av av judar och samers historia och nuvarande förhållanden.

Elever av judisk eller samisk härkomst kan inte identifiera sig med ämnesinnehållet.

De tre andra nationella minoriteterna, romer, sverigefinnar och tornedalingar, tas inte upp alls i läroböckerna!


Se mer info :

http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/7509

Bloggtoppen.seKommentarer

 1. Hej, när jag besökte skolforum på Älvsjömässan i Stockholm under höstlovet så gick jag till de stora bokförlagen och frågade om de hade läroböcker om samer. De flesta blev ganska generade och började febrilt bläddra i sina böcker, historia, religion, geografi och samhällskunsap. Det visade sig att det var i religionsboken det fanns mest information om samer. Det tyckte jag var lite intressant.
  AnnaVera

  Skrivet av anna-vera.nylund — 12 Dec 2006, 15:36

 2. Du har nog rätt i att det hör mer hemma i samhällskunskapen.

  I "modern" historia talar man väl också om etnisk konsolidering, och då handlar det mer om när, varför och hur man börjar att definiera sig som en grupp?

  Kanske är det ett nytt viktigt ämne - etnisk historia - som svarar på frågorna när, varför och hur Svenskar, Samer, Norrmän etc etc uppstod - och interaktionen dem emellan?

  Är jag ute och cyklar?

  Skrivet av Peter — 12 Dec 2006, 13:16

 3. Ska man prioritera undervisning kring minoriteter och deras historia är det bäst att ta det i anslutning till samhällskunskapen. Det är ju främst det ämnet som behandlar människors roll i samhället och deras villkor.

  Skrivet av Mikael — 12 Dec 2006, 12:59

 4. Om det är som Mikael säger så hinner lärarna knappt med Sveriges historia.

  Det vore ju i och för sig märkligt om man i historieundervisningen i exempelvis Arvidsjaurs skolor inte behandlade samerna.

  Som om de aldrig funnits i området?

  Menar man med svensk historia allt som skett innanför dess gränser, eller menar man Sveriges historia som en stats födelse?

  Det sista alternativet är ju egentligen bara kuriosa för samer. Sveriges historia blir ju intressant först runt 1800-talet ur ett samiskt historieperspektiv.

  Skrivet av Peter — 12 Dec 2006, 10:22

 5. Jag anser att samernas historia måste finnas med i undervisningen från förskola till gymnasiet. Det ska vara en röd tråd genom olika årskurser.
  Detta gäller också för andra minoriteter.
  Man måste prioritera!

  Skrivet av lismaris — 12 Dec 2006, 09:54

 6. Ja självklart, all historia ska skildras på rätt sätt (dvs så rätt som möjligt), annars är det ju bara till skada

  Skrivet av Mikael — 07 Dec 2006, 16:42

 7. Samisk historia behöver väl nödvändigtvis inte ingå i historieundervisningen på gymnasienivå.

  Men eftersom samerna ingår i Sveriges historia är det väl lämpligt att den skildras på rätt sätt ur ett samiskt perspektiv?

  Skrivet av Peter — 07 Dec 2006, 09:38

 8. Man begär för mycket om man skulle kräva att alla minoriteter ska få en rättvis andel i undervisningslitteraturen i historia. Som blivande lärare i historia på gymnasienivå har jag absolut ingen tid alls över till att ta upp samisk historia, då det futtiga antal timmar vi blir tilldelade för undervisning knappt ens räcker till att beröra Sveriges historia. Vi måste prioritera, och tyvärr prioriteras samer och andra minoriteter bort.

  Skrivet av Mikael — 06 Dec 2006, 20:53

 9. Såg just att du också skrivit om denna angelägna fråga. Jag fick en intressant kommentar på min blogg från en kille som läser till gymnasielärare, han tycker inte att undervisning om samer ska ingå i historia. Jag har bett honom utveckla det och väntar med spänning på att få hör mer. I morgon åker vi till Porjus, beräknar vara framme till helgen. Då kanske jag träffar din pappa!

  Skrivet av Victoria — 05 Dec 2006, 07:02

 10. Historiska skildringar skiljer sig verkligen mellan de perspektiv man har på historien.

  Om man läser ex. "Ofredsår" av Peter Englund får man lätt intrycket att Sverige ensamt besegrade alla nationer i 30-åriga kriget och gick ut som ensam vinnare. Men läser man utländska skildringar om kriget är Sveriges deltagande mer en fotnot. Ingen kritik riktad mot Peter Englund, men det visar hur olika perspektiv man har på historiska skeenden.

  Skrivet av Peter — 01 Dec 2006, 12:02

 11. Studien visar att bilden av samer i skolböcker är stereotypisk och romantiserande och övriga nationella minoriteter nämns knappt alls.
  Detta verkar vara en evig följetång. Under årens lopp har flera rapporter konstaterat samma sak - att de svenska skolböckerna är undermåliga när det gäller information om samerna. Senast var det i maj 2005 som en rapport konstaterade samma sak. Från samisk sida borde det väl vara dags att efterlysa konkreta åtgärder från skolan när det gäller information om Sveriges enda urbefolkning. Det är väl uppenbart att dom inte har synliggjorts tillräckligt i skolorna.
  Jag menar att skolan ska ges skärpta konkreta riktlinjer när det gäller att sprida kunskaper om samtliga nationella minoriteter och det bör ställas tydliga krav på att kunskaper om de nationella minoriteterna förmedlas vid lärarutbildningarna.

  Utöver det måste kraven på modersmålsundervisning

  konkretiseras.

  Om man går till en svensk myndighet och begär information på ett annat språk - Är det inte anmärkningsvärt att offentlig information vid de flesta myndigheter finns tillgänglig på såväl persiska som bosniska men inte på de nationella minoritetsspråken?

  Skrivet av Lars-Nila Lasko — 01 Dec 2006, 12:00


Lägg till en kommentar authimageEn bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor