Blogg gratis Logga in

Sáhkadit -betraktelser från en lulesamisk etnolog

lismaris | 07 Maj, 2007 | Allmänt | (1268 Läst)

nya publikationer om samisk forskning

Det har kommit en hel del nya publikationer som handlar om samisk forskning. Publikationerna ingår i en skriftserie som Cesam publicerar.Cesam är en förkortning av; Centrum för Samisk forskning i Umeå.

*Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

*Samisk kyrkohistorisk bibliografi

*En lappdrängs omvändelse

*Ett land, ett folk - Sápmi i historia och nutid

*Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken

Det är mycket intressant läsning!

 Läs mer...

En bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor